Աշխատանքային պայմանագիր

Աշխատանքային  պայմանագրի օրինակ (ձևանմուշ)

  1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Գործատուն Աշխատողին տրամադրում է աշխատանք, որի նկարագրությունը բերված է սույն պայմանագրի 1.3 կետում և պարտավորվում է վճարել նրա կատարած աշխատանքի համար, իսկ Աշխատողը պարտավորվում է կատարել Գործատուի հանձնարարած աշխատանքը սույն պայմանագրով սահմանված պայմաններով` պահպանելով աշխատավայրում սահմանված աշխատանքային կարգապահական կանոնները:

1.2 Աշխատողը նշանակվում է _________________ պաշտոնում և անմիջականորեն ենթարկվում է ___________ : Աշխատանքների կատարման վայրն է` Գործատուի գտնվելու վայրը:

1.3 Սույն պայմանագրով Աշխատողին հանձնարարվող աշխատանքը ներառում է հետևյալը`

 

“Աշխատանքային պայմանագիրը” ամբողջությամբ բեռնել

“Աշխատանքային պայմանագիրը – Հաշվապահ” ամբողջությամբ բեռնել

“Աշխատանքային պայմանագիրը – Տնօրեն” ամբողջությամբ բեռնել

ԲիզնեսՖինանսներ