Գարիկ Դավթյանի անհատական տարածք

Գույքի վարձակալության պայմանագիր

Ձևանմուշ

Գույքի վարձակալության պայմանագրի օրինակ (ձևանմուշ)

 1. Պայմանագրի առարկան

1.1. Սույն պայմանագրով Վարձատուն պարտավորվում է վճարի դիմաց Վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանը և օգտագործմանը հանձնել 1.2. կետում նշված գույքը:

1.2. Վարձատուն պարտավորվում է Վարձակալին հանձնել հետևյալ գույքը` Mercedes-Benz E 320 մակնիշի ավտոմեքենա, պետ. համարանիշ` — AA —, այսուհետ՝  «Գույք»:

1.3. Գույքը պատկանում է Վարձատուին սեփականության իրավունքով, ինչը հաստատվում է հետևյալ փաստաթղթերով` ավտոմեքենայի սեփականության վկայագիր:

1.4. Գույքը Վարձակալին պետք է հանձնվի սույն պայմանագիրն ստորագրելու պահից մեկ օրվա ընթացքում:

1.5. Գույքը նախատեսվում է որպես կազմակերպության տնօրենի փոխադրամիջոց օգտագործելու համար:

1.6. Սույն պայմանագրի գործողության ընթացքում Գույքի օգտագործման արդյունքում Վարձակալի ստացած եկամուտները նրա սեփականությունն են:

1.7. Վարձատուն երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրի 1.1. կետում նշված Գույքը վաճառված, գրավ դրված, վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ, դատական վեճի առարկա չէ, արգելանքի տակ չի գտնվում:

1.8. Վարձակալության հանձնված Գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի փոխանցումն այլ անձի հիմք չէ սույն պայմանագիրը լուծելու կամ փոփոխելու համար:

2. Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները

2.1. Վարձատուն իրավունք ունի`

2.1.1. Վարձակալից պահանջել Գույքն օգտագործելու սույն պայմանագրի պայմաններին և Գույքի նշանակությանը համապատասխան.

2.1.2. Վարձակալի կողմից վարձը վճարելու ժամկետների էական խախտման դեպքում նրանից պահանջել վաղաժամկետ մուծելու վարձավճարը.

2.1.3. պահանջել լուծելու պայմանագիրը և հատուցելու վնասները, եթե Վարձակալը Գույքից օգտվում է պայմանագրի պայմաններին կամ Գույքի նշանակությանն անհամապատասխան.

2.2. Վարձատուն պարտավոր է`

2.2.1. Գույքը Վարձակալին տրամադրել սույն պայմանագրի պայմաններին և Գույքի նշանակությանը համապատասխանող վիճակում.

2.2.2. Գույքը Վարձակալին հանձնել դրա բոլոր պատկանելիքներով ու դրան վերաբերվող փաստաթղթերով (տեխնիկական անձնագիր, որակի հավաստագիր և այլն).

2.2.3. իր հաշվին կատարել Գույքի հիմանական վերանորոգումը.

2.2.4. Վարձակալին նախազգուշացնել Գույքի նկատմամբ երրորդ անձանց բոլոր իրավունքների (գարվի իրավունք, սերվիտուտ և այլն) մասին.

2.2.5. Վարձակալի պահանջի դեպքում անհատույց վերացնել Գույքի թերությունները կամ իջեցնել վարձավճարը:

“Գույքի վարձակալության պայմանագիրը” ամբողջությամբ բեռնել

3 Մեկնաբանություններ
 1. Մարիա Բարսեղյան Ասում է

  Բարև Ձեզ, կասեք խնդրում եմ հյուրատունը սենյակի վարձակալի հետ ինչ պայմանագրի ձևով է աշխատում?
  Շնորհակալություն

  1. Гарик Ասում է

   Բարև Ձեզ Մարիա, իմ կարծիքով հրապարակյաին առաջարկի միջոցով (օֆերտա):
   Շնորհակալություն հարցի համար:

   1. Մարիա Բարսեղյան Ասում է

    Շնորհակալ եմ պատասխանի համար

Պատասխան թողնել

Ձեր էլ.փոստի հասցեն չի հրապարակվի: