Գարիկ Դավթյանի անհատական տարածք

Մարքեթինգի սահմանումները

Մարքեթինգի սահմանումները կարելի է միավորել երկու հիմանական խմբերի. Մարքեթինգի սոցիալական սահմանում, Մարքեթինգի սահմանումը որպես կառավարչական գործընթաց:

Մոտեցումը Մարքեթինգին որպես սոցաիալական գործընթացի արտահայտում է այն դերը, որը մարքեթինգը ունի հասարակությունում: Մարքեթինգի էությունը որպես սոցիալական գործընթաց արտահայտվում է հետևյալ կերպ. Մարքեթինգը դա գործընթաց է ուղղված անհատների և մարդկանց խմբերի կարիքների և պահանջմունքների բավարարմանը, որոշակի արժեք ունեցող ապրանքներ/ծառայություններ ստեղծելու և դրանք առաջարկելու ու փոխանակելու միջոցով:

Մարքեթինգը որպես կառավարչական գործընթաց դիտարկելու դեպքում այն կարելի է սահմանել որպես «ապրանք վաճառելու արվեստ»: Մարդիկ հաճախ լսելով, որ իրացման ծավալները չեն հանդիսանում մարքեթինգի ամենակարևոր բաղկացուցիչը զարմանում են: Բայց իրացման ծավալները միայն մարքեթինգի համակարգի չնչին մասն են կազմում:  Մարքեթինգի տեսության առաջավոր տեսաբաններից Պիտեր Դրուկերը նշել է որ, «Ճիշտ է ենթադրել, որ իրացման ծավալների ավելացումը անհրաժեշտություն է, բայց մարքեթինգի խնդիրա կայանում է նրանում, որ նվազեցնի այն: Մարքեթինգի խնդիրն է հասնել այնպիսի գիտելիքների և սպառողների կարիքների և պահանջմունքների ընբռնման մակարդակին, երբ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքները և ծառայությունները գնորդների համար կդառնան կենսական անհրաժեշտություն, երբ Ձեր արտադրանքը կվաճառվի ինքն իրեն: Իդելական տարբերակում մարքեթինգի արդյունքը դա ապրանքը ձեռքբերելու պատրաստ գնորդն է: Իսկ դրա համար անհրաժեշտ է Ձեր ապրանքները և ծառայությունները դարձնել հասանելի/մատչելի:»

Որպես օրինակ կարելի է նշել, որ երբ «Nintendo» ընկերությունը սկսեց թողարկել իր վիդեո խաղերը, երբ «Toyota» ընկերությունը ներկայացրեց իր նոր ավտոմեքենայի մոդելը` «Lexus», բոլոր մատակարարները ունեին անչափ շատ պատվերներ: Դա արդյունք էր «ճիշտ» արտադրանք ստեղծելու համար մանրակրկիտ մարքեթինգային պատրաստման: «Մարքեթինգի ամերիկյան ասոցիացիան» տալիս է հետևյալ ձևակերպումը. Մարքեթինգը ապրանքների և ծառայությունների գնագոյացման, շուկայում առաջ մղման և բաշխման կոնցեպցիաների պլանավորման և իրականացման գործընթաց է ուղղված այնպիսի փոխանակումների իրականացմանը, որը կբավարարի ինչպես անհատների, այնպես էլ կազմակերպությունների պահանջները/նպատակները: Մարքեթինգի 4 P-երը  Մարքեթինգի հիմքում ընկած սկզբունքը կայանում է նրանում, որ ձեռնարկության ողջ գործունեությունը պետք է ուղղված լինի վերջնական նպատակին` հաճախորդների կարիքների բավարարմանը:

Հետևաբար ձեռնարկության գործունեությունը պետք է կապվի հաճախորդին, իսկ աշխատակազմը պետք է գիտակցի, որ իրենց աշխատանքը պետք է ուղղված լինի հաճախորդների սպասարկմանը: Լայն իմաստով մարքեթինգը դա գիտութուն է ապրանքի վաճառքի մասին: Մարքեթինգում համար մեկ խնդիրն է- գտնել, ներգրավել և պահել հաճախորդին, ըստ այդմ ցանկացած գործունեություն այդ ուզզությամբ արելի է համարել մարքեթինգ:  Մարքեթինգի կոմպոնոնտները, կամ ինչպես ասում են, մարքեթինգի «4 P»-երը հետևյալն են.

  • Product/ Ապրանք
  • Price/ Գին
  • Place/ Տեղ (վաճառքի վայր)
  • Promotion/ Ապրանքի խթանում

Պատասխան թողնել

Ձեր էլ.փոստի հասցեն չի հրապարակվի: