Գարիկ Դավթյանի անհատական տարածք

Մատակարարման պայմանագիր

Ձևանմուշ

Մատակարարման պայմանագրի օրինակ (ձևանմուշ)

1. Պայմանագրի առարկան

1.1. Ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող Մատակարարը պարտավորվում է սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում Գնորդին հանձնել իր կողմից արտադրված կամ գնված ապրանքները` ձեռնարկատիրական գործունեության նպատակով օգտագործելու համար, իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել այդ ապրանքները և վճարել դրանց համար:

1.2. Ապրանքների անվանացանկը, քանակը, որակը և գինը որոշվում են թիվ 1 հավելվածով, որը սույն պայմանագրի անբաժանելի մասն է:

2. Մատակարարման պայմանները

 2.1. Մատակարարն ապրանքը մատակարարում է միայն  Գնորդի կողմից պատվերն ստանալուց հետո:

Մատակարարն ապրանքը մատակարարում է   Գնորդի կողմից պատվերն ստանալու պահից` ————————————- օրվա ընթացքում, պատվերում նշված ծավալներով:

2.2 Մատակարարը` ավտոտրանսպորտով հասցնում է ապրանքը Գնորդի պահեստը, որը գտնվում է —————————————————– հասցեում:

2.3 Մատակարարման օր է համարվում ապրանքը Գնորդի պահեստ հասցնելու օրը:

2.4. Ապրանքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը Գնորդին է փոխանցվում ապրանքը գնորդի պահեստ հասցնելու պահից:

“Մատակարարման պայմանագիրը” ամբողջությամբ բեռնել

Պատասխան թողնել

Ձեր էլ.փոստի հասցեն չի հրապարակվի: