Գարիկ Դավթյանի անհատական տարածք

SWOT վերլուծության մոդել

SWOT վերլուծությունը միջանկյալ օղակ է կազմակերպության առաքելության ձևավորման և նպատակների ու խնդիրների որոշման միջև:

Վերլուծությունը կատարվում է հետևյալ հաջորդականությամբ`

 1. նախ որոշվում է կազմակերպության զարգացման ուղղությունը;
 2. վերլուծվում են կազմակերպության ուժեղ կողմերը և շուկայական իրավիճակը բացահայտելու արդյոք կազմակերպությունը կարող է շարժվել տվյալ ուղությամբ և ինչ ձևով դա կարելի է իրականացնել;
 3. իրականացվում է նպատակադրում հաշվառելով իրական հնարավորությունները:

Այն հարցերն որոնց պատասխանում է SWOT վերլուծությունը`

 1. արդյոք կազմակերպությունն իր ռազմավարությունում օգտագործում է ներքին միջավայրի ուժեղ կողմերը և առավելությունները;
 2. եթե կազմակերպությունն առավելություններ չունի, ապա ուժեղ կողմերից որոնք կարող են դառնալ առավելություններ;
 3. արդյոք կազմակերպության թույլ կողմերը մրցակցային պայքարում խոցելի են և/կամ վերջիններս հնարավորություն չեն տալիս կազմակերպությանը օգտագործել բարենպաստ իրավիճակները;
 4. ելնելով ռազմավարական նկատառումներից կազմակերպության որ թույլ կողմերը ճշգրտման կարիք ունեն;
 5. բարենպաստ որ հնարավորություններն են իրական հաջողություն ընձեռնում կազմակերպությանը;
 6. առկա վտանգներից որոնց պետք է առավել մեծ ուշադրություն դարձնել և ինչպիսի ռազմավարական գործողություններ պետք է իրականացնել լավ պաշտպանության համար:

SWOT վերլուծությունից հետո ավելի հստակ և պարզ են դառնում կազմակերպության առավելություններն ու թերությունները և շուկայական իրավիճակը: SWOT վերլուծությունը կազմակերպությանը զարգացման արդյունավետ ուղի ընտրելու,վտանգներից խուսափելու,առկա ռեսուրսները և հնարավորություններն արդյունավետ օգտագործելու հնարավորություն է ընձեռնում:

Նյունիսկ այն դեպքում երբ Դուք վստահ եք որ ամեն ինչ բարեհաջող է պե´տք է իրականացնել SWOT վերլուծություն, քանի որ այն կհամակարգի կազմակերպության և շուկայական իրավիճակի մասին առկա տեղեկատվությունը:

Այս մեթոդիկան կարելի է պայմանականորեն բաժանել հետևյալ քայլերի`

 1. SWOT վերլուծության համար փորձագետների ընտրում և փորձագիտական խմբերի կազմավորում;
 2. Փորձագետների կողմից արտաքին և ներքին միջավայրերի գործոնների ընտրում;
 3. Արտաքին և ներքին միջավայրերի գործոնների փորձագիտական գնահատում;
 4. Փորձագիտական գնահատականների ամփոփում;
 5. Արդյունքների վերլուծություն և ռազմավարության ձևավորում:


1 Մեկնաբանություն
 1. Արտավազդ Ասում է

  Ցանկալի կլիներ կոնկրետ օրինակով(ներով) ներկայացնել վերլուծության որևէ տարբերակ։
  Շնորհակալություն։

Պատասխան թողնել

Ձեր էլ.փոստի հասցեն չի հրապարակվի: