Գարիկ Դավթյանի անհատական տարածք
Թեգերի դիտում

Կառավարում

Բիզնես գործընթացներն որպես կառավարման օբյեկտ

Դեռևս 1916 թվականին Անրի Ֆայոլն առաջարկեց կառավարման գործառույթների հետևյալ դասակարգումը՝ Պլանավորում՝ նպատակային ցուցանիշների սահմանում և դրանց իրացման պլանի կազմում, Կազմակերպում՝ տարբեր ստորաբաժանումների և աշխատակիցների միչև…