Գարիկ Դավթյանի անհատական տարածք
Թեգերի դիտում

Մենեջմենթ

GE/McKinsey մատրիցան Excel-ում

Միջազգային շուկայի ընդլայնման և ամրապնդմանը զուգահեռ ընկերությունների միջև էականորեն սրվել է մրցակցությունը, որը կառավարման այնպիսի մեթոդների (GE/McKinsey) անհրաժեշտություն է առաջացրել, որոնք թույլ կտան ընկերություններին փոխվել և հարմարվել…

Բիզնես գործընթացներն որպես կառավարման օբյեկտ

Դեռևս 1916 թվականին Անրի Ֆայոլն առաջարկեց կառավարման գործառույթների հետևյալ դասակարգումը՝ Պլանավորում՝ նպատակային ցուցանիշների սահմանում և դրանց իրացման պլանի կազմում, Կազմակերպում՝ տարբեր ստորաբաժանումների և աշխատակիցների միչև…

Կառավարման ոճի վերափոխման 14 սկզբունքներ (առաջարկություններ ղեկավարներին)

Այս ուղեցույցի նպատակն է վերափոխել հայկական մենեջմենթի ոճը: Հայկական մենեջմենթի ոճի վերափոխումը չի նշականում դրա վերակառուցում կամ վերանայում: Անհրաժեշտ է մենեջմենթի նոր կառուցվածք: