Գարիկ Դավթյանի անհատական տարածք

Ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագիր

Ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագրի տիպային օրինակ (ձևանմուշ)

 1. Պայմանագրի առարկան

1.1. Սույն պայմանագրով` Կատարողը պարտավորվում է Պատվիրատուի հանձնարարությամբ մատուցել սույն պայմանագրի 1.2. կետում նշված ծառայությունները, իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է վճարել այդ ծառայությունների համար:

1.2. Կատարողը պարտավորվում է մատուցել հետևյալ ծառայությունները` _______________________________________ այսուհետ` «Ծառայություններ»:

1.3. Աշխատանքների կատարման ժամկետն է` «———–»——————-      թ. մինչև «——-» ——————–       թ.: Կատարողն իրավունք ունի աշխատանքներն ավարտել ժամկետից շուտ.

1.3.1. ծառայությունները մատուցված են համարվում Պատվիրատուի կամ նրա լիազոր ներկայացուցիչների կողմից հանձնման-ընդունման ակտի ստորագրման պահից:

 1. Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները

2.1. Կատարողը պարտավոր է`

2.1.1. Ծառայությունները մատուցել պատշաճ որակով.

2.1.2. Ծառայությունները մատուցել մաբողջ ծավալով, սույն պայմանգրի 1.3. կետում նշված ժամկետում.

2.1.3. Պատվիրատուի պահանջով ——————————— օրվա ընթացքում անհատույց վերացնել հայտնաբերված բոլոր թերությունները,

2.1.4. անձամբ կատարել Ծառայությունները:

2.2. Պատվիրատուն պարտավոր է Ծառայությունները վճարել սույն պայմանգրի 3-րդ կետում նշված գնին համապատասխան, Ծառայությունների հանձնման-ընդունման ակտի ստորագրման պահից ——————————— օրվա ընթացքում.

“Ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագիրը” ամբողջությամբ բեռնել

4 Մեկնաբանություններ
 1. Զոյա Ասում է

  Ես ցանկանում եմ ձևանմուշ պրինտ անել և աշխատել-լրացնել, կարող եմ ??

  1. Гарик Ասում է

   Այո, Զոյա: Ձևանմուշը կարող եք բեռնել և կիրառել ըստ Ձեր հայեցողության:

 2. Արմինե Ասում է

  Բարև Ձեզ, ինձ պետք է տրանսպորտային միջոցների անհատույց վարձակալության պայմանագիր

  1. Гарик Давтян Ասում է

   Բարև Ձեզ, տրանսպորտային միջոցների անհատույց վարձակալության պայմանագիր իմ մոտ առկա չէ, սակայն կարող եմ օգնել գույքի անհատույց օգտագործման տիպային պայմանագրով “Գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագիր”

Պատասխան թողնել

Ձեր էլ.փոստի հասցեն չի հրապարակվի: