Գարիկ Դավթյանի անհատական տարածք

Ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագիր

Ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագրի տիպային օրինակ (ձևանմուշ)

 1. Պայմանագրի առարկան

1.1. Սույն պայմանագրով` Կատարողը պարտավորվում է Պատվիրատուի հանձնարարությամբ մատուցել սույն պայմանագրի 1.2. կետում նշված ծառայությունները, իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է վճարել այդ ծառայությունների համար:

1.2. Կատարողը պարտավորվում է մատուցել հետևյալ ծառայությունները` _______________________________________ այսուհետ` «Ծառայություններ»:

1.3. Աշխատանքների կատարման ժամկետն է` «———–»——————-      թ. մինչև «——-» ——————–       թ.: Կատարողն իրավունք ունի աշխատանքներն ավարտել ժամկետից շուտ.

1.3.1. ծառայությունները մատուցված են համարվում Պատվիրատուի կամ նրա լիազոր ներկայացուցիչների կողմից հանձնման-ընդունման ակտի ստորագրման պահից:

 1. Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները

2.1. Կատարողը պարտավոր է`

2.1.1. Ծառայությունները մատուցել պատշաճ որակով.

2.1.2. Ծառայությունները մատուցել մաբողջ ծավալով, սույն պայմանգրի 1.3. կետում նշված ժամկետում.

2.1.3. Պատվիրատուի պահանջով ——————————— օրվա ընթացքում անհատույց վերացնել հայտնաբերված բոլոր թերությունները,

2.1.4. անձամբ կատարել Ծառայությունները:

2.2. Պատվիրատուն պարտավոր է Ծառայությունները վճարել սույն պայմանգրի 3-րդ կետում նշված գնին համապատասխան, Ծառայությունների հանձնման-ընդունման ակտի ստորագրման պահից ——————————— օրվա ընթացքում.

“Ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագիրը” ամբողջությամբ բեռնել

5 Մեկնաբանություններ
 1. Զոյա Ասում է

  Ես ցանկանում եմ ձևանմուշ պրինտ անել և աշխատել-լրացնել, կարող եմ ??

  1. Гарик Ասում է

   Այո, Զոյա: Ձևանմուշը կարող եք բեռնել և կիրառել ըստ Ձեր հայեցողության:

 2. Արմինե Ասում է

  Բարև Ձեզ, ինձ պետք է տրանսպորտային միջոցների անհատույց վարձակալության պայմանագիր

  1. Гарик Давтян Ասում է

   Բարև Ձեզ, տրանսպորտային միջոցների անհատույց վարձակալության պայմանագիր իմ մոտ առկա չէ, սակայն կարող եմ օգնել գույքի անհատույց օգտագործման տիպային պայմանագրով “Գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագիր”

 3. Mari Ասում է

  Բարև ձեզ ։ Ինձ անհրաժեշտ է ուսումնական կենտրոնում աշակերտի և դասավանդողի միջև կնքվող պայմանագրի օրինակ։ Կարող եք օգնել՞

Պատասխան թողնել

Ձեր էլ.փոստի հասցեն չի հրապարակվի: